Eng Bul Rus

Имате ли навършени
18 години?
Трябва да имате навършени 18 години, за да достъпите съдържанието на тази страница.

Да Не
Трябва да приемете нашите "Условия за ползване" за да продължите!!
Запомни
История
Производствени
мощности
Пазари
Кариери

Регион и лозови масиви

Ямбол

Различните сортове лози на „Вила Ямбол” са разположени в зависимост от особеностите на почвено-климатичната характеристика на дадения регион.

Region Yambol
Region Yambol

Регион гр. Ямбол

Районът е част от Тракийската низина с умерено-континентален климат и добро разпределение на валежите през целия вегетационен период. Тук могат да се открият повечето от червените сортове грозде в България, а климатичните условия на района, защитен от остри северни ветрове, благоприятства получаването на разкошни, богати, плътни червени качествени вина, които съчетават аромата и вкуса на червени дребни плодове, подправки и треви.

Region Yambol Map

Климат на региона

Климатът е преходно-континентален с продължително слънцегреене през лятото и мека и топла есен, предполагащи добро узряване на гроздето и натрупване на необходимите свойства за производството на качествени вина.

Научете повече за продуктите ни
Region Yambol
Region Yambol

Трояново

Регион с. Трояново

В землището на с. Трояново, обл. Бургас е изградено насаждение от 2000 декара със сортов състав от бели винени сортове лози - Совиньон Блан, Юни Блан, Вионие, Глера и Мускат Отонел.

Районът се характеризира със средно излужени черноземни смолници, предлагащи добра аерираност.

Region Troyanovo
Region Yambol Map
Region Troyanovo

Климат на региона

Като част от климатичния район на източна Стара планина, тази област е с преходно–континентален климат със средна годишна температура на въздуха от 12.2° С и средна годишна сума на валежите от 539 мм.

Region Yambol
Region Troyanovo

Имайки предвид качествата на почвите и благоприятните климатични условия, районът е изключително подходящ за отглеждане на лозови насаждения и производството на грозде с изключително високо качество.

Научете повече за продуктите ни
Region Yambol
Region Yambol

Лозови масиви

Лозови масиви

Villa Yambol разполага с над 9000 дeкара собствени лозови масиви, които се намират в долината на р. Тунджа. Мястото е внимателно подбрано в планинска и екологична чиста местност, отдалечена от големия град.
Различните сортове лози са разположени в зависимост от особеностите на почвено-климатичната характеристика на този регион.

Region Vineyards

Район Болярово и Тенево

Останалите насаждения се намират в землищата на  гр. Болярово и с. Тенево - обл. Ямбол, райони с традиции в лозарството и много добро съчетание на почви и климат за производство на червени винени сортове грозде с отлични качества.

В близост до гр. Болярово има плододаващ лозов масив от 1000 декара с Мерло и Каберне Совиньон. През 2006 г. е засят млад лозов масив с насаждения от Мерло, Каберне Совиньон и Сира. Почвата тук е канелено-горска, което придава на вината необходимата сладост и плътност.

Region Vineyards Map
Region Vineyards

Модерна и садяща техника

Лозовите масиви се обработват от нова, модерна и садяща техника, отговаряща на всички европейски изисквания - култиватори с отклоняващи секции, осигуряващи много добра обработка на почвата в междуредието и в реда; пръскачки с ултрамалообемно пръскане, осигуряващи добро покритие при третиране с препарати за растителна защита и опазване на растенията от патогени; машини за контурна резитба, извършващи зелена резитба по време на вегетация и осигуряващи добро огряване на гроздовете, и натрупване на повече захари и багрилни вещества.

Region Vineyards

Тополица

Region Topolitsa

Район Тополица

Тополица се намира в Източния лозаро-винарски район. Този район се характеризира с песъчливо-глинести почви със съдържание на общи карбонати до 52 % на дълбочина 150- 200 см.

Region Topolitsa Map
Region Topolitsa

Климат на района

Тополица попада в климатичния район на Източна Стара планина от преходно континетална климатична област. Районът се характеризира с топло лято и мека зима. Летните температури са около 22 - 24ºC. Средна годишна температура на въздуха -12,1ºC. Средна годишна сума на валежите - 540 мм. Продължителност на периода с устойчиво задържане на температурите над 15 ºC - 151 дни. Надморска височина - 150м.

Region Topolitsa
Region Topolitsa
Region Topolitsa

Лозови масиви

Лозови масиви Сира - 130 дка.
Лозови масиви Каберне Совиньон - 130 дка.
Лозови масиви Мускат - 90 дка.

Научете повече за продуктите ни
Region Topolitsa