Eng Bul Rus

Имате ли навършени
18 години?
Трябва да имате навършени 18 години, за да достъпите съдържанието на тази страница.

Да Не
Трябва да приемете нашите "Условия за ползване" за да продължите!!
Запомни
История
Производствени
мощности
Пазари
Кариери

Кариери

Вила Ямбол

Villa Yambol е модерна компания с близо век традиции в производството на вина и високоалкохолни напитки.

Careers Villa Yambol

Служителите - най-ценния актив

Във VIlla Yambol работят повече от 130 висококвалифицирани специалисти, които следят за новостите в бранша и тенденциите в развитието на отрасъла, посещават национални и международни изложения, семинари и обучения. Villa Yambol вярва, че служителите са най-ценният актив за компанията и инвестира в знанията и повишаването на квалификацията им, благодарение на което компанията и нейните продукти се развиват успешно.

Careers Villa Yambol

Обучение на служителите

Служителите преминават през обучения от лекции и нагледни демонстрации, обиколки и дегустации, запознаване с новите световни насоки за отглеждане на лозя. Разучават последните тенденции при резитбата на лозовите масиви и полагането на нужните грижи за тях в зависимост от предназначението на суровината. Преминават през програми за прогнозиране на добива на грозде при различните сортове, в зависимост от системата на резитба. Натрупват знания за очакваните количествени добиви и качеството на гроздето.

Careers Villa Yambol
Careers Villa Yambol
Careers Villa Yambol
Careers Villa Yambol

Работна мотивация и професионална реализация

Villa Yambol разполага с модерна производствена база и с отлични условия на труд, предразполагащи както за създаването на добра социална среда, така и подпомагащи работната мотивация и професионална реализация на служителите.

Careers Villa Yambol